BSO  Octokids

Buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Octo kids biedt voorschoolse (van 6.30 tot 8.30 uur), naschoolse opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (15.00 tot 18.30 uur) en op woensdagmiddag (vanaf 12.00  uur) en vakantieopvang (7.30-18.30 uur, ook per ochtend of middag en op aanvraag vanaf 6.30 uur) aan. Op roostervrijedagen van de betrokken basisschool is de BSO ook geopend, maar deze opvanguren moeten wel extra aangevraagd worden. 

Opvang kan op verschillende manieren worden afgenomen. Voor meer informatie: www.dekleinemarkies.nl