De Kameleon, school voor (voortgezet) speciaal onderwijs

Speciaal, geborgen, uitdagend en opbrengstgericht

Meer informatie kunt u vinden op:

www.dekameleonkpo.nl